Kurs

Datum

Ort

Thema

Veranstalter & Buchung

A 1

19./ 20./ 21.1.2019

Münster

Org, CMM (Pflanze/ Tier) & Fälle

www.homoeopathie-zentrum-muenster.de

A 2

23./ 24./ 25.3.2019

Münster

Org, CMM (Pflanze/ Tier) & Fälle

www.homoeopathie-zentrum-muenster.de

B 1

13./ 14./ 15.4.2019

Nürnberg

CK, CMM (ZM, Nos) & Fälle

www.quinqua.de

B 2

22./23./ 24.2.2019

Berlin

CK, CMM (ZM, Nos) & Fälle

www.homoeopathietage.de

C 1

29./ 30./ 31.3.2019

Berlin

Posologie, CMM (Mineralien) & Fälle

www.homoeopathietage.de

C 2

10./ 11./ 12.5.2019

Berlin

Posologie, CMM (Mineralien) & Fälle

www.homoeopathietage.de

 

 

 

 

 

TS

15./ 16./ 17.6.2019

Nürnberg

Dermatologie & CMM & Fälle

www.quinqua.de

TS

12./ 13./ 14.10.2019

Nürnberg

Kinderheilkunde & CMM & Fälle

www.quinqua.de

TS

25./ 26./ 27.10.2019

Berlin

Krebsseminar Teil 1

www.homoeopathietage.de

TS

02./ 03.11.2019

Münster

 - wird noch bekanntgegeben 

www.homoeopathie-zentrum-muenster.de

TS = Themenseminar; A1 - C2 = Seminarreihe/Ausbildungsreihe;